Termeni și condiții de utilizare și cumpărare www.mobx.ro

Vă rugăm să citiți cu atenție condițiile noastre și termenii contractuali înainte de utilizarea site-ului şi înainte de a face o comandă. Folosirea acestui website și plasarea unei comenzi online semnifică acceptul dumneavoastră în ceea ce privește termenii și condițiile mai jos menționate.

Înainte de a face o comandă, dacă aveți vreo nelămurire, vă rugăm să ne scrieți la adresa comenzi@mobx.ro. Acest site web (numit în continuare "Site") este administrat de SC SILVAROM VEST SRL (numită în continuare "Societatea"), cu sediul social în: Str. Egalității nr. 48; 440092; Satu Mare; judeţ Satu Mare; România adresa de corespondență: Str. Egalității nr. 56; 440092; Satu Mare; judeţ Satu Mare; România; înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J30/317/2001 și având C.I.F.: RO14122610, telefon/fax: 0261-712-255, cont IBAN RO36RNCB0221043058280001, deschis la Banca Comercială Română, Agenția Satu Mare și cont IBAN RO28TREZ5465069XXXX001837, deschis la Trezoreria Satu Mare.

Articolul 1: Definiții și termeni
Mobx – este denumirea comercială a societății SC SILVAROM VEST SRL, persoană juridica de naționalitate română, având sediul social în Str. Egalității nr. 48; 440092; Satu Mare; judeţ Satu Mare; România; având număr de ordine în Registrul Comerțului: J30/317/2001; cod unic de înregistrare fiscală: RO14122610.
Vânzător – www.mobx.ro;
Cumpărător – persoană fizică / persoană juridică sau orice entitate juridică care își face un Cont în Site și efectuează o Comandă;
Client – persoană fizică / persoană juridică care are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către mobx.ro (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între Mobx și acesta; care necesită crearea și utilizarea unui Cont;
Utilizator – orice persoană fizică/juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții;
Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, garanții Bunuri, etc.);
Site – domeniul www.mobx.ro și subdomeniile acestuia;
Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri și/sau Servicii de pe Site;
Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmeaza a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat;
Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului;
Specificații: toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în comandă;

Articolul 2: Înregistrarea
În momentul în care doriți să vă înregistrați ca membru sau să achiziționați produse din magazin, se solicită crearea unui cont personal.
- La crearea contului veți fi solicitat să vă alegeți un nume de utilizator (adresă de e-mail) și o parolă.
- De asemenea, se vor cere anumite date personale cum ar fi: numele și prenumele, CNP, adresa de domiciliu și număr de telefon, respectiv denumire firmă, cod fiscal, număr de înregistrare ORC, adresa completă, adresa de livrare, cod poștal, persoana de contact, email, telefon.
- În utilizarea magazinului, dumneavoastră sunteți de acord să furnizați aceste informații adevărate, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră.
- Sunteți responsabil(ă) de păstrarea în siguranță a datelor personale și a parolei de acces ca membru al acestui site, orice activitate desfășurată sub numele dumneavoastră de utilizator fiind integral în responsabilitatea dumneavoastră.
- Sunteți de acord să ne înștiințați imediat despre orice pierdere a parolei sau semn de activitate neautorizată sub numele dumneavoastră de utilizator.
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate numai în scopul de a confirma comenzile și stocurile, pentru contactarea cumpărătorilor spre a-i informa privitor la starea comenzilor speciale, în scopul furnizării și facturării produselor, în scopuri promoționale și comerciale, al prevenirii sau identificării fraudelor precum și în orice alte scopuri legitime, în condițiile legii.

Articolul 3: Comandarea produselor
Pentru a comanda, aveți următoarele posibilități:
- comanda pe site, prin înregistrarea ca membru, ce presupune completarea datelor personale sau datelor firmei în pagina “Autentificare”
- e-mail, pe adresa de e-mail a magazinului “Contact”
Pentru solicitările primite prin telefon, informațiile legate de disponibilitea produsului, preț și detalii de transport sunt comunicate de către agenții www.mobx.ro. În această situație, veți fi rugat să confirmați comanda pe e-mail sau să comandați produsul online.

Articolul 4: Prețuri
Toate prețurile afișate în magazin sunt prețuri finale de vânzare și INCLUD TVA.

Articolul 5: Plata produselor
Produsele comandate se pot achita numai în baza unei facturi fiscale sau facturi proforme:
- Ramburs, în momentul livrării la adresa clientului
- Ordin de plată

Articolul 6: Stocuri
Stocurile se actualizează în baza informațiilor primite de la furnizori cu privire la disponibilitatea produselor. Menționăm faptul că pot apărea diferențe între stocul afișat și cel real. Veți fi informat în cel mai scurt timp despre disponibilitatea acestuia.

Articolul 7: Livrarea produselor
Dupa ce se efectuează o comandă, Cumpărătorul este contactat și informat despre situația stocului pentru produsul comandat, termenul de livrare fiind stabilit în funcție de existența pe stoc a produsului. Comenzile se preiau în intervalul orar 09.00 - 17.00 în fiecare zi lucrătoare. Pentru produsele care nu se află în stoc, termenul de livrare este comunicat de către agentul care se ocupă de preluarea comenzii. Oricare este situația stocului, www.mobx.ro depune toate eforturile pentru a vă onora comanda în cel mai scurt timp posibil.

Articolul 8: Documente contractuale
Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul www.mobx.ro, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile. Comanda va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanței:

- Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare)
- Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)

Articolul 9: Valabilitate
Prezentul Contract intra în vigoare la emiterea facturii de către Vânzător. Informarea despre emiterea facturii se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.

Articolul 10: Drepturile utilizatorului
Ca utilizator, al www.mobx.ro, vă sunt garantate următoarele drepturi, privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute de Legea nr.677/2001
- dreptul la informare
- dreptul la acces la date
- dreptul de intervenție
- dreptul de opoziție
- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
- dreptul de a vă adresa justiției
- dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere
În vederea exercitării drepturilor mai sus prevăzute utilizatorul va înainta către www.mobx.ro o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, în care poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Articolul 11: Garanția produselor
SC Silvarom Vest SRL asigură prin furnizorii săi garanția livrării unor materiale de cea mai bună calitate. Datorită faptului că aceste materiale sau semifabricate vor fi asamblate, montate, prelucrate ulterior, depozitate, manipulate, poziționate, asigurate de către beneficiar, firma SC Silvarom Vest SRL nu asigură o garanție ulterioară, consecutivă, acestor operațiuni care nu au fost executate de către personalul SC Silvarom Vest SRL sau de către personalul furnizorului / producătorului. Orice reclamație va fi adusă la cunoștința SC Silvarom Vest SRL în maxim 24 de ore de la preluarea produselor de la agenții noștri sau de la firma de curierat, urmând ca această reclamație să fie transmisă furnizorului / producătorului spre soluționare.

Perioada de garanție a produselor este menționată în Certificatul de Garanție ce însoțește produsul comandat și este conformă cu perioada de garanție oferită de producători. Produsele sunt livrate în ambalajele originale, provin din surse autorizate de fiecare producator în parte și vin însoțite obligatoriu de: Factură Fiscală, Certificat de Garanție și Declarația de Conformitate. Termenul de garanție decurge din momentul facturării produsului. Garanția poate fi soluționată prin depanarea produsului, înlocuirea parțială, înlocuirea integrală cu același produs sau, cu acordul clientului, prin înlocuirea cu un produs similar mergând până la returnarea contravalorii produsului în lipsa altei soluții. Restituirea contravalorii sau înlocuirea produsului achiziționat se face imediat după constatarea imposibilității folosirii acestuia, dacă această situație nu este imputabilă consumatorului.

Sub nici o formă nu se pot pretinde alte despagubiri în afară de variantele prezentate mai sus. Fiind de acord cu acest document, clientul își asumă în totalitate aceste riscuri în momentul comenzii.

În cazul certificatelor de garanție emise de producători, produsul reclamat defect în perioada de garanție trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service menționat în certificat. Acest centru autorizat de producator va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanției. Și în această situație, soluționarea garanției este condiționată de prezentarea produsului defect în ambalajul original, împreună cu accesoriile aferente, copie de pe factura fiscală și certificatul de garanție în original.

Orice eventuală neînțelegere sau conflict apărut între SC Silvarom Vest SRL și client se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă prin negociere între cele două părți. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se vor aplica prevederile legale românești iar conflictul se va soluționa de către instanțele judecătorești din Satu Mare.

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

Odată cu lansarea comenzii și cu efectuarea plații, clientul acceptă fără obiecțiuni conținutul Articolelor "Termeni și condiții de utilizare și cumpărare", valoarea acestora fiind aceași cu a unui contract valabil încheiat.

Articolul 12: Acceptare și dreptul la returnare
Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile și/sau Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comandă. 

Conform legislației în vigoare, renunțarea la cumpărare este aplicabilă doar clienților persoane fizice.
Astfel, consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunța la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului.
Renunțarea la cumpărare în termen de 10 zile lucrătoare se poate aplica doar pentru produsele livrate prin curier. Produsul returnat trebuie să fie în aceeași stare în care a fost livrat (în ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte și documentele care l-au însoțit). Cheltuielile de returnare vor fi suportate de client iar rambursarea contravalorii produsului se va face în cel mult 30 de zile calendaristice de la retur.

Dacă produsul este returnat într-o stare în care nu mai poate fi vândut ca și nou, ne rezervăm dreptul de a solicita o taxă pentru readucerea în stadiul inițial (dacă este posibil) sau pentru a acoperi diferența de preț rezultată din vânzarea produsului ca produs folosit sau, la opțiunea clientului, îi vom reexpedia produsul, pe cheltuiala acestuia. Acestă clauză se aplică conf. O.G. 130/2000, în cazul achiziționării de produse din acest site folosind tehnicile de comunicare la distanță, aplicându-se definițiile cuprinse în O.G. 130/2000 art. 2 lit.e.
În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele și Serviciile în termen maxim egal cu termenul de execuție al Comenzii, fără a imputa Cumpărătorului eventuale costuri legate de aceste operațiuni. De asemenea, Vânzătorul va respecta prevederile O.U.G. 34/2014 și va aplica politica de returnare. Vânzătorul are dreptul ca atunci când consideră că acțiunile Cumpărătorului au fost cu rea intenție să solicite daune interese către Cumpărător, în condițiile legislației.

Articolul 13: Respectarea legilor și standardelor
Vânzătorul va respecta toate legile, reglementările și ordonanțele aplicabile la realizările sale contractuale, inclusiv fără limitare la fabricarea, asamblarea, manipularea, transportul, depozitarea, ambalarea sau livrarea Bunurilor și Serviciilor și aplicabile la sănătate, securitate și mediu.

Articolul 14: Răspundere
Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.
Promoțiile sunt valabile în limita stocului disponibil.
Vânzătorul va fi răspunzator în cazul în care sub-contractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.

Articolul 15: Preț derizoriu sau caracteristici eronate
Vânzătorul face toate eforturile în a furniza informații corecte despre prețul și caracteristicile produselor. E posibil ca unele prețuri și/sau caracteristici să fie eronate. În cazul înregistrării unei comenzi cu un pret derizoriu, Vânzătorul are dreptul să anuleze comanda Cumpărătorului. În cazul înregistrării unei comenzi pentru un produs cu caracteristici eronate, Vânzătorul va depune toate eforturile în vederea livrării către Cumpărător a unui produs cu caracteristici cât mai apropiate de cele prezentate în site la momentul plasării comenzii. Dacă Cumpărătorul nu este de acord cu propunerile Vânzătorului, Vânzătorul are dreptul să anuleze comanda Cumpărătorului.

Articolul 16: Confidențialitate
Informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului și pot fi făcute cunoscute numai cu consimțământul scris al Vânzătorului și după obținerea unui angajament de confidențialitate din partea celui care le primeste.
Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la comanda fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

Articolul 17: Forța majoră
Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Articolul 18: Legea aplicabilă - jurisdicția
Prezentul contract este supus legii române. Orice litigii născute din interpretarea și executarea acestui contract se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se ajunge la un acord pe această cale se va apela la instanțele judecătorești competente de la sediu Vânzătorului.

Articolul 19: Exonerarea de răspundere
www.mobx.ro nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit sau email-urile trimise de la mobx.ro nu conțin viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, mobx.ro fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site. mobx.ro nu este raspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.

www.mobx.ro își rezervă dreptul de a anula comenzile pentru produse și servicii care sunt afișate pe site ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice prezintă prețuri evident eronate/derizorii pentru produse.

Articolul 20: Dispoziții finale
SC Silvarom Vest SRL își rezervă dreptul de a actualiza în orice moment conținutul site-ului www.mobx.ro, precum și "Termeni și condiții de utilizare și cumpărare", fară nici o înștiințare prealabilă și fără îndeplinirea vreunei alte formalități față de utilizatori. Orice modificare de acest fel va intra în vigoare din momentul afișării acesteia pe site. De aceea, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.