logo_proiect_european

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
Co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
Co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

COMUNICAT DE PRESĂ

 „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul de investiții
INVESTIȚII INOVATIVE PENTRU DEZVOLTAREA S.C. SILVAROM VEST S.R.L”

Data: 18.12.2015
Localitatea: SATU MARE

    S.C. SILVAROM VEST S.R.L., cu sediul în Satu Mare, str. Egalitatii, nr. 48, județ Satu Mare, a derulat  între 24.06.2015 – 23.12.2015, proiectul intitulat “INVESTIȚII INOVATIVE PENTRU DEZVOLTAREA S.C. SILVAROM VEST S.R.L.”, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 5imm/143/5/23.06.2015, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene,  Autoritate de Management  pentru  Programul Operațional Sectorial ,,Creșterea Competivității Economice’’ (POS CCE)  prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord -Vest în calitate de Organism Intermediar pentru POS CCE. Valoarea totală a proiectului a fost de 1.516.620,94  lei, din care asistența financiară nerambursabilă a fost de 795.109,98  lei.

    Proiectul, care a primit finanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial ,,Creșterea Competivității Economice’’ (POS CCE) 2007-2013, Axa Prioritară 1 – „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”, Domeniul de intervenţie DM 1.1. – Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM, Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile, a fost implementat în localitatea Satu Mare, Bld Closca, Nr. 92/A, județ Satu Mare şi a avut o durată de șase luni.

    Proiectul a fost finalizat şi a avut ca rezultat creșterea competitivității de piață a S.C. SILVAROM VEST S.R.L, creșterea numărului de angajați și creșterea cifrei de afaceri, prin investiții constănd în achiziționarea unor utilaje performante, cu un ridicat nivel de tehnologizare.
POS CCE este PO finanţat din FEDR care are ca obiectiv creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel încât România să atingă, până în anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivităţii a UE. POSCCE a fost aprobat de CE in iunie 2007.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

LUP FLORINEL GHEORGHE
Director General
Satu Mare, Str. Egalitatii, Nr. 48, jud. Satu Mare
Tel. 0261/712255; Fax: 0261/750382, e-mail: silvaromvest@yahoo.com